IOWA WINDSHIELD STICKERS

1943

 
1943 IOWA PASSENGER
 
1943 IOWA PASSENGER
WITH REGISTRATION
 
1943 IOWA TRUCK
CLASS "B"

1943 IOWA TRUCK
CLASS "E"
  
  
  

1944
 
1944 IOWA PASSENGER
1944 IOWA PASSENGER
"UNCIRCULATED"

1944 IOWA PASSENGER
WITH REGISTRATION
1944 IOWA
 COMMERCIAL "A"
 
1944 IOWA
COMMERCIAL "C"
 
1944 IOWA
COMMERCIAL
UNCIRCULATED
 
1944 IOWA
COMMERCIAL "H"
JAN-JULY
1944 IOWA
COMMERCIAL "H"
  
 
1943/44 IOWA
GASOLINE PUMP LICENSE
 
  

1945


1945 IOWA  PASSENGER (FRONT)
 
1945 IOWA PASSENGER (BACK)
 
1945 IOWA PASSENGER (DIRECTIONS)
 
1945 IOWA (BACK)
 
1945 IOWA
CLASS "H"
 
  
  

1946

 
1946 IOWA
CLASS "A"
 
  
  

1947

 
1947 IOWA
CLASS "A"

1947 IOWA
CLASS "H"
  
  

1948

1948 IOWA
CLASS "C"

1948 IOWA
CLASS "D"
 
1948 IOWA
CLASS "H"
 
1948 IOWA
CLASS "K"

  
  

1949


1949 IOWA
CLASS "A"

1949 IOWA
CLASS "C"
  
  


1950


1950 IOWA
CLASS "A"

1950 IOWA
CLASS "C"

1950 IOWA
CLASS "E"

1950 IOWA
CLASS "J"

1950 IOWA
CLASS "L"
 
  
  


1951


1951 IOWA
3 TONS   CLASS "A"

1951 IOWA
6 TONS   CLASS "C"

1951 IOWA
10 TONS   CLASS "J"

1951 IOWA
11 TONS   CLASS "K"

1951 IOWA
12 TONS   CLASS "L"

1951 IOWA
20 TONS   CLASS "U"
 
1951 IOWA
24 TONS  CLASS "Y"
  


1952

 
1952 IOWA
3 TONS GROSS W   "A"

1952 IOWA
5 TONS GROSS W   "B"
 
1952 IOWA
9 TONS GROSS W   "H"

1952 IOWA
10 TONS GROSS W   "J"
 
1952 IOWA
12 TONS GROSS W   "L"
 
  
  


1953

 
1953 IOWA
5 TONS GROSS W   "B"

1953 IOWA  "J"
10 TONS GROSS W
  
  

 
1954


1954 IOWA
9 TONS GROSS W   "H"
1954 IOWA
10 TONS GROSS W   "J"

1954 IOWA
12 TONS GROSS W   "L
 
  


1955


1955 IOWA
5 TONS GROSS W   "B"

1955 IOWA
6 TONS GROSS W   "C"

1955 IOWA
10 TONS GROSS W   "J"

1955 IOWA
12 TONS GROSS W   "L"

1955 IOWA
21 TONS GROSS W   "V"
 
1955 IOWA
27 TONS GROSS W   Z/2
  
  


1956


1956 IOWA
6 TONS GROSS W   "C"
 
1956 IOWA
7 TONS GROSS W   "D"

1956 IOWA
11 TONS GROSS W  "K"

1956 IOWA
12 TONS GROSS W   "L"

1956 IOWA
32 TONS GROSS W   "Z/7"
 
  
  


1957


1957 IOWA
7 TONS GROSS W   "D"
 
1957 IOWA
8 TONS GROSS W   "E"

1957 IOWA
12 TONS GROSS W   "L"

1957 IOWA
30 TONS GROSS W   "Z/5"
 
1958 IOWA
34 TONS GROSS W "Z/9"
  
  


1958


1958 IOWA
5 TONS GROSS W   "B"
1958 IOWA
9 TONS GROSS W   "H"

1958 IOWA
30 TONS GROSS W   "Z/5"
 
  
  


1959 ?

 
IOWA   4 TON

IOWA   5 TON

IOWA   6 TON
 
IOWA   7 TON

IOWA   10 TON

IOWA   12 TON
 
IOWA   18 TON
 
IOWA   23 TON

IOWA   26 TON
 
IOWA   27 TON

IOWA   29 TON

IOWA   31 TON
 
IOWA   33 TON

IOWA   34 TON
 
   
   


SPECIAL TRUCK?

 
IOWA   8 TON
SPECIAL TRUCK
 
IOWA   9 TON
SPECIAL TRUCK

IOWA   10 TON
SPECIAL TRUCK
 
IOWA   11 TON
SPECIAL TRUCK

IOWA   13 TON
SPECIAL TRUCK

IOWA   14 TON
SPECIAL TRUCK
 
IOWA   15 TON
SPECIAL TRUCK

IOWA   16 TON
SPECIAL TRUCK

IOWA    17 TON
SPECIAL TRUCK
 
IOWA 18 TON
SPECIAL TRUCK
  
   


IOWA INSPECTION STICKERS

1972 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1973/74 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1973/74 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1974/75 IOWA
VEHICLE INSPECTION

1975/78 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1976/79 IOWA
VEHICLE INSPECTION

1976/79 IOWA
MOTORCYCLE INSPECTION
1978/81 IOWA
VEHICLE INSPECTION

1979/82 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1979/82 IOWA
MOTORCYCLE INSPECTION
1980/83 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1981/48 IOWA
VEHICLE INSPECTION
1981/84 IOWA
MOTORCYCLE INSPECTION
1982/85 IOWA
VEHICLE INSPECTION
  
 
1974 IOWA

1977 IOWA
  DES MOINES

 
1954 DES MOINES, IOWA
INSPECTION (FIRST HALF)


SIOUX CITY

  
1941 SIOUX CITY, IOWA
INSPECTION (FIRST PERIOD)